Publikációk a témában

Az e-learning modellek osztályozásának e koncepciójához szorosan kapcsolódó publikációk:

  1. A. Berecz: Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek, PhD értekezés, 2019, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola, p. 312.
  2. A. Berecz: Az e-tanítás-tanulás folyamata – stratégiák és modellek, The Process of E-teaching-learning – Strategies and Models, doktori (PhD) értekezésének szerzői ismertetése, 2019, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskola, p. 20.
  3. A. Berecz: Overview of E-learning Strategies from the Point of View of Higher Education, in Journal of Applied Multimedia,4/XIII/2018, John von Neumann computer Society, Multimedia in Education section, ISNN 1789-6967, DOI 10.26648/JAM.2018.4.003, pp. 117-127.
  4. A. Berecz: Oktatási stratégia megvalósítása e-learning modellosztályok segítségével, 24th Multimedia in Education Conference Proceedings, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Budapest, 2018, ISBN 978-615-5036-13-2, DOI 10.26801/MMO.2018.1.024, pp. 15–27.
  5. A. Berecz: Fejlődési perspektíva projektmunkák mérföldkövein keresztül a Gábor Dénes Tehetségpontban – esettanulmány a tehetséggondozó e-learning modellosztály megvalósítására –.
   in Bodáné Kendrovics Rita (szerk.): Hazai és külföldi modellek a projektoktatásban Nemzetközi Tudományos Konferencia tanulmánykötete, Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar, Budapest, 2018, ISBN 978-963-449-024-1, pp. 344-362.
  6. A. Berecz: Proposal for classifying e-learning models, in Journal of Applied Multimedia 4./XII./2017. DOI 10.26648/JAM.2017.4.001. pp. 35-54; Javaslat az e-learning modellek osztályozására, in Journal of Applied Multimedia 4./XII./2017, pp. 55-75.
  7. A. Berecz: E-learning modellek osztályozása, in XXIII. Multimedia in Education Conferences, Presa Universitara Clujena, Cluj-Napoca, 2017 June, https://doi.org/10.26801/MMO.2017.1.023.11, pp. 73-86.
  8. A. Berecz: Egy fegyveres küzdelem modell átalakítása e-learning modellé, in Szelei Ildikó (szerk.): „Hadtudomány és a 21. század” című doktorandusz konferencia, 2015.02 25-26., ISBN: 978-615-80044-8-0, pp. 145-162.
  9. A. Berecz, I. Seebauer: A Bolyai 3+1 tanítási-tanulási tetraédermodell alkalmazása a mindennapokban, Journal of Applied Multimedia 1./X./2015, John von Neumann computer Society, Multimedia in Education section, ISNN 1789-6967, pp. 1-10; The Application of Bolyai’s 3+1 Teaching-Learning Tetrahedron Model in Everyday Life, Journal of Applied Multimedia 1./X./2015, John von Neumann computer Society, Multimedia in Education section, ISNN 1789-6967, pp. 1-10.
  10. A. Berecz, Gy. Seres: Mobilizing e-learning. in Journal of Applied Multimedia 2./VIII./2013, pp. 53-62; Mobilizáljuk az e-learninget, in Journal of Applied Multimedia 2./VIII./2013, pp. 49-58, Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, Multimédia az oktatásban szakosztály, 2013.08., ISNN: 1789-6967.
  11. A. Berecz, Gy. Seres: Az e-tanítási-tanulási modellek, Acta Carolus Robertus, Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, 2013. 3. évf. 1. pp. 163-170. ISSN 2062-8269; 2012.
  12. A. Berecz, E. Kriskó: Az e-learning minőségbiztosítási megközelítései és alkalmazhatóságuk a GDF ILIAS-ban, Informatika a felsőoktatásban 2008, Debrecen, 2008. augusztus 27-29., konferencia CD-melléklete p. 13., Debreceni Egyetem, Informatikai Kar, ISBN 978-963-473-129-0.